Прес-конференція за результатами дослідження рівня корупції у ВНЗ Донецька та АР Крим

7 червня у конференц-залі готелю «Єва» відбулася прес-конференція присвячена результатам дослідження рівня корупції у ВИШах Донецького регіону та АР Крим у рамках проекту «Прозора освіта – давайте зробимо це можливим», що впроваджувався молодіжною громадською організацією «Регіональне Об’єднання Молоді».

Дослідження враховувало наступні прояви корупції у вищий освіті: хабарництво, продаж викладачами власних підручників, зловживання владними повноваженнями при поселенні до гуртожитку. Також до уваги брались й прояви академічної нечесності, такі як студентське шахрайство під час складання іспитів.

Об’єктами дослідження стали шість ведучих ВНЗ Донецької області та АР Крим, а саме: Донецький Національний Університет, Донецький Національний Технічний Університет, Донецький Університет Економіки і Торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецький Державний Університет Управління, Кримський Державний Інженерно-Педагогічний Університет, Кримська Національна Академія Природоохоронного та Курортного Будівництва.

За результатами дослідження основними формами шахрайства для студентів є підробка виставлених оцінок – зі факти засвідчили 58,8% опитаних та списування на екзамені — 45,3%. Серед факторів, які можуть слугувати каталізаторами для шахрайства студентів виділені наступні: складний матеріал з дисципліни – 72%, нецікавий предмет – 36,2%, нестача часу для підготовки до екзамену 34,2%.

Досліджуючи ситуацію з поширенням та формами прояву хабарництва в ВНЗ маємо наступні результати. Найпоширенішими формами хабарництва на усіх факультетах, де проводилось дослідження, є: здійснення матеріальної допомоги викладачам – 43,6%, та надання іншої допомоги викладачам – 32,9%. Для половини респондентів (49,8%) основним способом рішення проблем у випадку втрати стипендії або можливим відрахуванням з університету є пропонування викладачу різних форм винагород. Абсолютна більшість опитаних, які не отримують стипендії (87,1%), згодні запропонувати хабара викладачу.

Серед причин виникнення хабарництва опитані студенти виділили наступні: безкарність — 67,4%, перевантаженість студентів — 60,5%,  також хабарництво породжується тим, що студенти змушені за будь-яку ціну здати екзамен 59,6%.

Варто відмітити, що на відміну від своїх кримських колег, студенти Донеччини у більшій мірі ознайомлені з випадками хабарництва в своїх навчальних закладах. У Вишах Донецьку хабарництво, в основному, проявляється у формі надання викладачу матеріальної допомоги в обмін на певні послуги – 59,4%, а в кримських – у формі допомоги викладачу у різних аспектах – 55,6%.

Досліджуючи основні проблеми проживання у гуртожитках, були виділені – необхідність капітального ремонту – 56,8%, низький рівень санітарно-гігієнічних норм. Саме ці фактори впливають на незадоволеність студентів умовами проживання в університетських гуртожитках. Але, більшість респондентів,  – 78,2% згодні з ствердженням, що можливість отримати кімнату у гуртожитку корумпованим шляхом, скоріш за все існує. Особливе невдоволення у студентів викликає вірогідність виселення на основі несправедливих звинувачень, та примусу зі сторони представників студентського самоврядування. Основними причинами відмови студентів обох регіонів подавати скарги на корупційні дії є думка про те, що це нічого не змінить та побоювання погіршення свого становища.

Практика продажу викладачами своїх підручників та посібників існує і в донецьких та у кримських ВНЗ. В останніх це явище є частішим. Більше половини студентів (53,5%) стикалися з пропозицією придбати підручник або посібник (53,5%), а 21,6% підтвердили, що це достатньо часта практика.

Дослідження проходила за підтримки фонду FOSI (Foundation Open Society Institute)

Author: